Miesto pre aktívnych a otvorených poslancov,
ktorí svoju činnosť berú ako službu občanom, voličom a celej verejnosti

Poslanci

ZVEREJŇUJTE informácie o Vašich aktivitách, prioritách, názoroch a komunikujte priamo s Vašimi voličmi

Občania

sledujte, ako za vás VAMI POSLANÍ zástupcovia spravujú veci verejné a pomôžte im svojim názorom a podporou


Výhody pre poslancov

Prezentácia svojej poslaneckej aktivity
zverejnenie kontaktných údajov, profilu, volebného programu, názorov, výsledkov poslaneckej práce a iných príspevkov na jedinom mieste

Získavanie spätnej väzby
možnosť dostávať od občanov anonymné aj neanonymné reakcie a hodnotenia zverejnených príspevkov


zverejnenie účasti poslancov na zasadnutiach, hlasovaní a ďalších informácií (pokiaľ mesto / obec používa eGov-Zastupiteľstvo)

Výhody pre občanov

Priamy kontakt s poslancami
informácie priamo od poslanca, verejná kontrola a dôvera, možnosť vyjadriť názor na činnosť poslancov

Prístup k podrobným informáciám
prehľadné informácie o všetkých poslancoch Vášho mesta / obce na jednom mieste


podrobné informácie o uzneseniach, hlasovaní poslancov, programe a materiáloch pripravovaných a zvolaných zasadnutí zastupiteľstva
(pokiaľ mesto / obec používa eGov-Zastupiteľstvo)

Nájdite si svojho poslanca